TRIBIOLOGY TECH-LUBE สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้อย่างไร?

TRIBOLOGY TECH-LUBE ได้รับความไว้วางใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสูงมาก  โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น และประเทศอุตสาหกรรมอีกมากมาย
TRIBOLOGY เป็นการนำเอาการศึกษาด้านการขัดสีหรือการขัดถูที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของกลไก หรือชิ้นส่วนใดๆ ที่เกิดความสัมพัทธ์ การเสียดทาน
TRIBOLOGY เป็นการรวมเอาวิศวกรรมซ่อมบำรุง วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโลหะวิทยาและวิศวกรรมการหล่อลื่นเข้ามารวมกันเพื่อเป็นการเลือกสรรและคัดสรร นำสารหล่อลื่นมาใช้ในการต่อต้านกับการสึกหรอ ความเปลี่ยนแปลงสมรรถนะ ประสิทธิภาพ ของชิ้นส่วนกลไกต่างๆของเครื่องจักร  เพื่อคงประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้ยาวนานมากยิ่งขึ้น
TRIBOLOGY คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงานในการผลิต และลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

 

Share this Page