AMTECOL ช่วยในการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร?

AMTECOL เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสารหล่อลื่นมานานกว่า 20 ปี
AMTECOL การันตีคุณภาพและมาตรฐาน ISO 9001
AMTECOL มีการพัฒนาสูตรในห้องทดลองโดยผู้เชี่ยวชาญอย่างสม่ำเสมอ ให้คุณมั่นใจว่าได้รับสารหล่อลื่นที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกครั้ง

AMTECOL ได้รับการรับรองจากสถาบันที่มีชื่อเสียงมากมาย ได้แก่ USDA, NSF, HALAL ทำให้ได้รับการไว้วางใจด้านความปลอดภัยต่อคนและสิ่งแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

Share this Page